Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Den práva a psychologie

Pátek 3. května 2024

Studentská konference Katedry právní teorie
Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Katedra právní teorie PrF MUNI si vás dovoluje pozvat na studentskou vědeckou konferenci Den práva a psychologie, která se bude konat 3. května 2024 v prostorách naší fakulty. Cílem konference je propojit všechny ty, které zajímá interakce práva a psychologie, a pokračovat v navazování spolupráce v této oblasti.

  Konference je určena jak pro studenty a mladé vědce, tak pro odborníky z praxe. Vítáni jsou všichni, kteří se věnují tématům práva a psychologie.

  Pokud si nejste jistí, zda by Váš příspěvek spadal do zaměření konference, níže nabízíme tematické okruhy, které Vám mohou být inspirací.

  • Právní mysl, myšlení a rozhodování
  • Psychologické aspekty trestního práva
  • Teoretické základy interakce práva a psychologie
  • Právo, emoce a morálka
  • Právo a osobnost

  Více informací o zamýšlených sekcích naleznete zde. Můžete se též podívat na příspěvky z loňské konference.

  Po prezentaci svých příspěvku budou mít účastníci a účastnice následně možnost zaslat texty svých příspěvků k publikaci v odborném recenzovaném časopisu Iurium Scriptum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.